theme

by Leonie Hulshof


(please be patient - the english translation is not ready yet)


Het landschap van de hedendaagse beeldende kunst op de locatie NOORD ZEE
Holland in Bulgarije in het Stedelijk Museum van Varna op de locatie ZWARTE ZEE

 

Deze expositie van kunstwerken uit Dordrecht en omgeving vormt een beeldende ontmoeting tussen de Bulgaren en het Nederlandse kunstlandschap.

De zestien deelnemende kunstenaars laten hierbij een breed overzicht zien van de ontwikkelingen de vraagstelling van het ‘ westers beeldend kunstklimaat’. Bijna alle disciplines, stijlen, standpunten en leeftijdscategorieŽn zijn vertegenwoordigd.

In het post-modernistisch beeldend landschap heeft het lokale, het tijdsgebondene, het kleine aan betekenis gewonnen. Het is tegelijkertijd local and global .

Wat zich in de regio Dordrecht afspeelt is immers nauw verbonden met wat er op wereldschaal gebeurt. In de tijd van de Moderne kunstenaars echter vond het gebeuren plaats in de kunstcentra in de wereld en daar concentreerden deze zich rondom.

De moderniteit hanteerde begrippen als oorspronkelijkheid, autonomie en innovatie.

Deze termen zijn rotsvast verbonden met het vooruitgangsgeloof waarbij de kunst steeds

fraaier en steeds beter zou worden.

De avant-garde is altijd aan deze ideologie gekoppeld geweest maar door het wegvallen van deze ideologie en het verdwijnen van mondiale ideologieŽn zoals het communisme en het koudeoorlog kapitalisme verdween ook de avant-garde.

Haar credo sloot meer uit dan in. Er mocht beslist niet verwezen worden naar een werkelijkheid buiten het beeld en alles draaide om het zuivere spel van de formele beeldmiddelen. Deze abstractie leidde tot nul.

Dit credo dreef als een wig haar innovatieve kracht in een utopische toekomst en nu is die toekomst in een niet bereikbare verte van globale aard verdwenen. Inmiddels ontstaat de paradoxale situatie dat de globale verte identiek geworden is aan lokale nabijheid.

Citaat van J.C. Ammann De global village is gerealiseerd in communicatie en mentaliteit. Alles wat voor de hand ligt is bruikbaar als beeldmiddel om gestalte te geven aan uiteindelijke dromen of dagelijkse daden.

Het pluralisme van de hedendaagse kunst sluit in en maakt verscheidenheid en andersheid zichtbaar in vermenging van disciplines, stijlen, concepten, en beeldtechniek.

Umberto Eco vindt de hedendaagse kunstenaar een Middeleeuwer. Er word geen systematische kunst maar assemblage kunst gemaakt. Men onderneemt een poging om door knip en plakwerk iets nieuws te maken uit brokstukken van de voorbije cultuur.

Catharine David vindt dat kunst meer moet zijn dan intelligent decor

Op de expositie in Varna loopt deze vraagstelling over het hoe en wat in de beeldende kunst als een rode draad door alle werken.

De inhoud is terug te voeren op een aantal aspecten: abstractie versus figuratie, het ideŽle tegenover het materiele, het formele ten opzichte van het subjectieve, illusie contra werkelijkheid, het reŽle tegen over het vervreemde, taal en beeld en het spel van in en uit sluiten.


home | contents | works | artists | museum | theme | workshops | lectures | st ives home


this site was developed by Lucien den Arend

back | st Ives Net home | Selected Art | artists | join | culture | courses | links | email

copyright © 1997 StIvesNet
Seppšlšntie 860   51200 Kangasniemi   Finland
tel +358 44 264 12 12
 e-mail

website developed by Lucien den Arend
in cooperation with DutchDeltaDesign

sky photo: copyright © Marco de Nood
grachtenpand te koop