StIvesNet

 

verhalen over een vrolijke God
tales about a joyful God

Pieter Taselaar

 

KUNST (1)

Nee, ik ga mij niet mengen in de eeuwige discussie, wat wel en wat niet valt onder het begrip kunst. Dat doe ik zeker niet meer na het horen van een lezing door een kunstkenner die beweerde, dat naar zijn mening de beste definitie is dat kunst bepaald wordt door de waarde van het werk. Bepalend is dus wat 'de gek ervoor geeft', zoals hij plastisch zei.

Dit neemt allemaal niet weg, dat kunst voor ons gevoel ook te maken heeft met de schoonheid van de schepping en daarom ook met God zelf.

Als de theologie zegt dat God klein als een mensenkind is geworden, dan is God evenzeer terug te vinden in de schepping als zodanig. God heeft zich als het ware op allerlei manieren kleiner gemaakt om ons te kunnen bereiken en daarom is Hij ook in de schepping terug te vinden.

Vroeger kreeg ik bij het uitspreken van deze gedachte altijd met een woord uit de Psalmen op mijn kop en wel dat de natuur weliswaar iets vertelt over God, maar dat Gods woord een volmaakter glans verspreidt, ' omdat zij 't hart bekeert'(Psalm 19 uit de oude berijming).

Maar met dit soort verklaringen nemen wij tegenwoordig geen genoegen meer.

Trouwens, in de nieuwe berijming komt deze zogenaamde tegenstelling niet meer terug omdat de psalm zelf die tegenstelling ook niet oproept.

Veel mensen ervaren God meer in de natuur dan in de kerk en vaak kun je ze nauwelijks ongelijk geven.

Terug naar de kunst. De christelijke traditie is eeuwenlang een inspiratiebron geweest voor de kunst maar God en de kunst zijn de laatste tijd behoorlijk vervreemd geraakt van elkaar. Of moet ik zeggen dat de kunst en de kerk met name in deze eeuw uit elkaar gegroeid zijn? Het calvinisme met zijn verkrampt zondebesef en de onderwaardering van de lichamelijkheid heeft zeker in de reformatorische traditie kerk en kunst van elkaar vervreemd maar wij hebben sindsdien toch ook binnen de muren van de kerk ontdekt dat onze woorden lang niet altijd samenvallen met Gods Woord?!

Dit alles is natuurlijk ook doorgedrongen in kringen van de kunst. Ook daar heeft men een soort God-is-dood periode meegemaakt en dat heeft tot gevolg gehad dat veel van wat is aangeboden als kunst geen enkel aanrakingspunt meer had met de werkelijkheid waarin wij leven; met de schepping dus.

Want ook de kunst moet - net als God zelf dat doet - klein worden, d.w.z. voor mensen bereikbaar. En dat is iets anders dan dat de kunst vanuit een ivoren toren aan de mensen laat weten dat zij er weer eens niets van begrijpen en maar moeten aanvaarden en waarderen wat hen wordt aangereikt. De traditie zal ons wel leren of en in hoeverre het om waarachtige kunst gaat.

Ook de kunst moet voor mensen bereikbaar blijven en dat houdt toch in

een samen zoeken naar aanvaarding van het werk van de kunstenaar door de mensen die ermee in aanraking komen.

Dat noemen wij in de kerk de werking van de Geest.De schoonheid van Gods schepping moet herkend worden in de kleinheid van het kunstwerk. En daarmee bedoel ik geen klein kunstwerk maar een kunstwerk waarin de kunstenaar tot uiting brengt, dat hij ook in zijn kunstuitingen mensen op het oog heeft.

Zo gezien is kunst een gave van de Geest van God van en voor mensen.

Wij hebben in de kerk de Geest te vaak in letters en formules ondergebracht

maar de tijd is rijp om de Geest de vleugels te laten uitslaan naar buiten, naar de schepping dus.

 

PIETER TASELAAR
CV
e-mail

KUNST (2)

TALES HOME

 

back | st Ives Net home | Selected Art | artists | join | culture | courses | links | email

copyright © 1997 StIvesNet
Seppäläntie 860   51200 Kangasniemi   Finland
tel +358 44 264 12 12
 e-mail

website developed by Lucien den Arend
in cooperation with DutchDeltaDesign

sky photo: copyright © Marco de Nood
grachtenpand te koop