Peter Unger

10|12|1927 Rotterdam NL - overleden 29|03|2007 Zwijndrecht NL
beeldend kunstenaar
contact  Hans Unger unger12@zonnet.nl

cv English
cv Nederlands

Short explanation of the work of Peter Unger

In the sixties he predominantly made geometrically oriented work with many arches, angles, and large surfaces. Examples of this are the cover of the textbook series "Biology", the cover design for the school journal "Devel Oracle" and also the relief in the Open Hof church in Hendrik-Ido -Ambacht.

Religion, and especially Christianity, was a frequent theme. This can be seen in his illustrations for the programmes of the Christmas and Easter celebrations at school (Develsteincollege, Zwijndrecht). In the seventies and nineties this was coupled with graphic work for the church: cover designs for flyers for Moving On Together (Samen Op Weg) services (interdenominational) and illustrations for the church journal.

After his retirement he mainly made watercolours. The theme here is almost always nature: sometimes a subject outdoors (in the Alblasserwaard, or areas in Flanders) but usually just fruits of the imagination.

Smaller themes in his work are deformed, grotesque animals (a frog eating a dragonfly), strange ominous buildings (a ruin), and social criticism (a cleric on his seat, a floating city that vomits waste). Here also seasoned with a generous amount of imagination.Korte toelichting bij het werk van Peter Unger

In de jaren zestig maakte hij vooral geometrisch georiënteerd werk met veel bogen, hoeken en grote vlakken. Voorbeelden hiervan zijn de omslag van de boekenserie “Biologie”, het omslagontwerp voor de schoolkrant “Orakel van Devel” en ook het wandplastiek in de Open Hof kerk in Hendrik-Ido-Ambacht.

Godsdienst, en dan vooral het christendom, was een veel voorkomend thema. Dit is te zien in zijn illustraties voor de programma’s van de kerst- en paasvieringen op school (Develsteincollege). In de jaren zeventig en negentig komt daar werk voor de kerk bij: omslagontwerpen voor flyers van Samen Op Weg-diensten (interkerkelijk) en illustraties voor de kerkbode.

Na zijn pensionering heeft hij voornamelijk aquarellen gemaakt. Het thema hier is vrijwel altijd de natuur: soms naar een onderwerp buiten in de vrije natuur (in de Alblasserwaard, of streken in Vlaanderen) maar meestal gewoon ontsproten aan de fantasie.

Kleinere thema’s in zijn werk zijn vervormde, grotesk aandoende dieren (een kikker die een libelle opeet), vreemde onheilspellende gebouwen (een ruïne), en maatschappijkritiek (een paus op een zetel, een zwevende stad die vuil uitbraakt). Ook hier gekruid met een flinke hoeveelheid fantasie.

home page
view the works

list of works